Heydər Əliyev Mərkəzi

Heydər Əliyev Mərkəzi
Heydər Əliyev Mərkəzi
Heydər Əliyev Mərkəzi

Kolleksiyanın ilk məhsulu Azərbaycanın müasir memarlıq incilərindən sayılan, qeyri-adi, mürəkkəb quruluşlu binası ilə paytaxtımızın çağdaş simvollarından birinə çevrilmiş  Heydər Əliyev Mərkəzi təsvirli sikkə çeşidləridir. Sikkə nümunələri təkcə postmodern memarlıq tərzini deyil, eyni zamanda ölkəmizin dinamik inkişafını, keçmişdən gələcəyə bağlılığını təcəssüm etdirir.

HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ

HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ

Gümüş sikkə

10 qr

₼ 165.00

Çəki: 10 qr
Ölçü: 23.50 mm x 1.19 mm
Əyar: 999.9

Miqdar

₼ 105.00

HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ

Gümüş sikkə • 5 qr
₼ 105.00

QARABAĞ XALÇASI "ÇƏLƏBİ"

Gümüş sikkə • 5 qr
₼ 105.00

QOBUSTAN

Gümüş sikkə • 5 qr
₼ 165.00

QARABAĞ XALÇASI "ÇƏLƏBİ"

Gümüş sikkə • 10 qr