İstəyinizə uyğun olaraq seçdiyiniz hədiyyəlik qızıl və gümüş məhsullarını dəst şəkildə də əldə edə bilərsiniz.

Dəstin giyməti: 2 540AZN ( 2 ədəd 10 qramlıq qızıl sikkələr)

Dəstin dəyəri: 640 AZN (1 ədəd 5 qramlıq qızıl sikkə)

Dəstin qiyməti: 2 630 AZN (1 ədəd 20 qramlıq qızıl sikkə)

Dəstin qiyməti: 1 920 AZN ( 3 ədəd 5 qramlıq qızıl sikkələr)

Dəstin qiyməti: 210 AZN ( 2 ədəd 5 qramlıq gümüş sikkələr)

Dəstin qiyməti: 10 475 AZN (3 ədəd 20 qramlıq qızıl sikkələr,1 ədəd 20 qram qızıl külçə)

2 ədəd 5 qramlıq qızıl sikkələr

1 ədəd 20 qramlıq qızıl külçə

Dəstin qiyməti: 490 AZN (1 ədəd 20 qramlıq gümüş sikkə,1 ədəd 10 qramlıq gümüş sikkə,1 ədəd 5 qramlıq gümüş sikkə)

Dəstin qiyməti: 1 270 AZN (1 ədəd 10 qramlıq qızıl sikkə)

Dəstin qiyməti: 3 805 AZN (1 ədəd 20 qramlıq qızıl külçə,1 ədəd 10 qramlıq qızıl külçə)

Dəstin qiyməti: 4 415 AZN (1 ədəd 20 qramlıq qızıl külçə, 1 ədəd 10 qramlıq qızıl külçə, 1 ədəd 5 qramlıq qızıl külçə)

Dəstin qiyməti: 1 280 AZN (2 ədəd 5 qramlıq qızıl sikkə)

Dəstin qiyməti: 5 260 AZN (2 ədəd 20 qramlıq qızıl sikkə)

Dəstin qiyməti: 7 890 AZN (3 ədəd 20 qramlıq qızıl sikkə)

Dəstin qiyməti: 1 435 AZN (1 ədəd 10 qramlıq qızıl sikkə, 1 ədəd 10 qramlıq gümüş sikkə)

1 ədəd 10 qramlıq qızıl sikkə, 1 ədəd 10 qramlıq gümüş sikkə

1 ədəd 20 qramlıq qızıl sikkə, 1 ədəd 20 qramlıq gümüş sikkə

2 ədəd 20 qramlıq gümüş sikkə, 1 ədəd 20 qramlıq qızıl sikkə

1 ədəd 20 qramlıq gümüş sikkə

1 ədəd 5 qramlıq gümüş sikkə

1 ədəd 10 qramlıq gümüş sikkə

2 ədəd 10 qramlıq gümüş sikkə

2 ədəd 20 qramlıq gümüş sikkə

3 ədəd 20 qramlıq gümüş sikkə

3 ədəd 10 qramlıq gümüş sikkə